E-posta ett träningsprogram

Senast uppdaterad: maj 14, 2019
Du är här:

Skicka ditt träningsprogram via e-post

Gör först ev. ändringar av ditt träningsprograms layout, instruktionstexterna och storleken för texten (se följande bild).

Utskrift, e-post, app - Physiotools

När detta är klart ska du klicka på knappen för e-post som du ser ute till höger på sidan utskrift. Knappen ser ut som följande bild.

Knapp_epost_PTMomentum

Då öppnas en dialogruta där du ska markera rutan via e-post. OBS! Du ska också avmarkera rutan ”till klientens app PT Momentum” om du inte har för avsikt att också skicka till appen. I textfältet nedan ser du den standardtext som kommer att utforma mailet. Du kan ändra i denna text om du vill men du ska inte ta bort order ”[LINK] då detta är en parameter som kommer att länka till ditt träningsprogram (se följande bild).

Epost_dialog

Vad som sker när du väljer att e-posta ett träningsprogram till en klient är att Physiotools skapar ett vanligt textbaserat mail. I den text som visas i mailet läggs en länk in som leder till ditt gjorda träningsprogram. När klienten klickar på länken öppnas automatiskt klientens webbläsare och träningsprogrammet visas. Här kan nu klienten välja att skriva ut träningsprogrammet och se på de olika övningarnas videoinstruktioner om sådana finns för de utvalda övningarna.

Tags:
Var denna artikel till hjälp?
Hjälpte inte 0
Visningar: 29
Scroll to Top
Har du frågor? Sök i vår kunskapsbas.