Hitta sparade klientprogram

Senast uppdaterad: februari 3, 2020
Du är här:

Hitta korrekt klient

Efter att man skrivit ut, e-postat eller skickat till appen Physiotools Trainer kommer en fråga om hur man vill dokumentera träningsprogrammet. Detta betyder att man kommer att spara ner träningsprogrammet under aktuell klient.

För att hitta ett träningsprogram som du sparat för en viss klient ska du gå till klientsidan.

Det första du ska göra är att gå in på klientsidan via den övre menyn KLIENTER (se nedanstående bild).

Hitta sparade träningsprogram för klient - Physiotools

klicka på bilden för en förstoring

På klientsidan söker du fram din klient (se ovanstående bild). Du kan antingen ange klientens namn i sökfältet uppe till vänster eller använda dig av snabbknapparna 7, 14, 21, 28 – oändlighet under rubriken Visa mina klienter som du ser i sökfältet. Snabbknapparna filtrerar fram alla de klienter som du haft de senaste motsvarande dagarna.

Hitta sparade klientprogram

När du hittar din klient ska du klicka på namnet för din klient för att ta fram klientkortet med klientinformation (se följande bild).

Hitta sparade träningsprogram för klient - Physiotools

I klientinformationen och där under rubriken Dokumenterade träningsprogram listas nu alla sparade träningsprogram för denna klient.

Ett träningsprogram kan sparas och signeras först efter att man har skrivit ut, e-postat eller skickat det till appen Physiotools Trainer.

Vill man istället spara ned ett träningsprogram under en viss klient utan att först skriva ut det kan man på sidan Redigera välja ”Spara som” och där välja ”Klientset”.

Öppna ett sparat klientprogram

Genom att klicka på raden för träningsprogrammet (se följande bild) visas ett par ikoner ute till höger på sidan.

Hitta sparade träningsprogram för klient - Physiotools

Ikonen med skrivare låter dig skriva ut, e-posta eller skicka till appen Physiotools Trainer en kopia av träningsprogrammet.

Ikonen med en penna tar dig till sidan Redigera. Är träningsprogrammet signerat skapas en exakt kopia av programmet på sidan redigera. Kopian kan redigeras men det signerade originalet finns kvar oförändrat. Har programmet status Osignerat innebär det att du kommer att ändra i just detta program och ändringen kommer att sparas över originalet.

Var denna artikel till hjälp?
Hjälpte inte 0
Visningar: 65
Scroll to Top
Har du frågor? Sök i vår kunskapsbas.