appen Physiotools Trainer – för Sjukgymnast/Arbetsterapeut

Senast uppdaterad: oktober 5, 2020
Du är här:

Vad är Physiotools Trainer

Physiotools Trainer är en app för smartphones/surfplattor utvecklad för att underlätta för dina klienter att nå sina träningsmål. Dina klienter får sitt träningsprogram skickat till sin mobila enhet och Physiotools Trainer övervakar klientens utförande av programmet och presenterar resultat som ett numeriskt värde mellan 0 – 100 och i form av en färgkod som visar graden av genomförande av föreskrivet träningsprogram men man kan också få en mer detaljerad rapport över klientens genomförande. Physiotools Trainer påminner klienten via notisfunktionen när det är dags att träna. Som användare av Physiotools Online kommer du som terapeut kunna följa klientens träningsaktivitet då Physiotools Trainer automatiskt återkopplar till Physiotools.

Physiotools Trainer fungerar på s.k. “smarta” telefoner och surfplattor vars operativsystem antingen är iOS eller Android. Appen laddas ner kostnadsfritt av dina klienter från App Store eller Google Play Store.

Hur du skickar ett träningsprogram till Physiotools Trainer

  1. Logga in på ditt konto i Physiotools Online
  2. Gå till sidan KLIENT och sök fram en tidigare registrerad klient alternativt registrera en ny klient.
  3. Se till att en korrekt e-postadress anges för klienten och markera rutan ”Appen Trainer samtycke”. Klicka på ”Spara” (se följande bild).
   klicka på bilden för en förstoring
  4. Klicka på den övre menyn ÖVNINGAR, sök fram och markera de övningar som ska med i programmet, redigera övningarna antingen via sidan “Redigera” eller direkt på sidan “Utskrift”.
  5. Ange startdatum för när träningen ska påbörjas, hur lång perioden ska vara samt ange en titel för träningsprogrammet. Dessa värden anges i motsvarande fält som du ser i den övre delen av sidan (antingen på sidan Redigera eller Utskrift). Ange också relevanta värden för respektive övning så som antal repetitioner, vikter etc. (se följande bild).
  6. För att skicka träningsprogrammet ska du gå till sidan ”Utskrift”. Se att förhandsgranskningen av träningsprogrammet är så som du vill ha det, gör ev. förändringar. När du är klar ska du klicka på knappen med ikonen för ett brev och Physiotools Trainer som du ser ute tillhöger på sidan (se följande bild).
  7. Ett fönster öppnas som låter dig välja om du vill skicka träningsprogrammet via vanlig e-post och/eller direkt till appen Physiotools Trainer. I normalfallet väljer du endast Physiotools Trainer här (se följande bild).
  8. Efter att du klickat på OK kommer en fråga hur du vill dokumentera träningsprogrammet. Det är nu väldigt viktigt att du klickar på “Spara och signera”  (se följande bild) för att träningsprogrammet ska skickas till din klients app Physiotools Trainer.
   1. Du styrs sedan automatiskt över till klientsidan där du ser att programmet har skickats till Physiotools Trainer, se följande bild

Hur kan din klient börja använda appen Physiotools Trainer

Om din klient inte redan installerat appen på sin smartphone alt. surfplatta kommer hen att automatiskt via e-post få instruktioner om hur man går tillväga för att ladda ned och installera appen samt hur man skapar ett användarkonto. Beroende på vilket operativsystem klienten har på sin mobila enhet gå hen antingen till AppStore eller Google play för att ladda ned appen Physiotools Trainer.

När klienten väl loggar in möts hen av träningsprogrammet i appen. Fortsättningsvis kommer klienten via notisfunktionen i den mobila enheten att bli informerad när det är dags att genomföra sina övningar.

Hur följer du som terapeut klientens träningsaktivitet

Som skapare av ett träningsprogram kan du följa din klients träningsaktivitet på sidan “Klienter” inne I PhysioTools Online under aktuell klient. Ikonen för Physiotools Trainer under rubriken ”Dokumenterade träningsprogram” visas i grönt för det program som du skickat till Physiotools Trainer. När klienten börjar genomföra sina övningar i programmet och bekräftar efter respektive övning att den är genomförd kommer den gröna ikonen att omvandlas till ett numeriskt värde mellan 0-100. Detta värde indikerar hur väl klienten genomfört sina föreskrivna övningar. Värdet kommer att vara 100 om klienten har genomfört samtliga övningar inom den tidsram som du definierat för träningsprogrammet. Ett värde mellan 0-25 indikerar en låg aktivitet från klienten. De numeriska värden anges också med en färgkod enligt följande:

Röd: Låga värden från 0-25

Orange: Värden mellan 26-50 indikerar att mindre än hälften av föreskrivna övningar har genomförts inom angivet tidsintervall.

Ljus grönt: Värden mellan 51-75 indikerar att de flesta av övningarna genomförts.

Grönt: Värden mellan 76-100 indikerar att klienten väl genomfört angivna övningar i programmet.

Se ovanstående värden endast som ett riktvärde och inte någon absolut vetenskap. Istället ska värdena mer betraktas som ett underlag för diskussion vid en uppföljning.

 

Tags:
Var denna artikel till hjälp?
Hjälpte inte 0
Visningar: 463
Scroll to Top
Har du frågor? Sök i vår kunskapsbas.