appen PT Momentum – för Sjukgymnast/Arbetsterapeut

Senast uppdaterad: maj 14, 2019
Du är här:

Vad är PT Momentum

PT Momentum är en app för smartphones/surfplattor utvecklad för att underlätta för dina klienter att nå sina träningsmål. Dina klienter får sitt träningsprogram skickat till sin mobila enhet och PT Momentum övervakar klientens utförande av programmet och presenterar resultat som ett numeriskt värde mellan 0 – 100 och i form av en färgkod. PT Momentum kan också̊ påminna klienten när det är dags att genomföra ett övningsmoment. Som användare av Physiotools Online kommer du att kunna följa klientens träningsaktivitet då PT Momentum automatiskt återkopplar till Physiotools.

PT Momentum fungerar med iPhone och enheter som har Androids operativsystem. Appen kan laddas ned kostnadsfritt av dina klienter från App Store eller Google Play Store.

Hur du skickar ett träningsprogram till PT Momentum

  1. Logga in på ditt konto i Physiotools Online
  2. Gå till sidan KLIENT och sök fram en tidigare registrerad klient alternativt registrera en ny klient.
  3. Se till att en korrekt e-postadress anges för klienten och markera rutan ”Aktivera PT Momentum”. Klicka på ”Spara” (se följande bild).app PT Momentum - Physiotools
   klicka på bilden för en förstoring
  4. Klicka på den övre menyn ÖVNINGAR, sök fram och markera de övningar som ska med i programmet, redigera övningarna antingen via sidan “Redigera” eller direkt på sidan “Utskrift”.
  5. Ange startdatum för när träningen ska påbörjas, hur lång perioden ska vara samt ange en titel för träningsprogrammet. Dessa värden anges i motsvarande fält som du ser i den övre delen av sidan (antingen på sidan Redigera eller Utskrift). Ange också relevanta värden för respektive övning så som antal repetitioner, vikter etc. (se följande bild).
   Skicka träningsprogram till appen - Physiotools
  6. För att skicka träningsprogrammet ska du gå till sidan ”Utskrift”. Se att förhandsgranskningen av träningsprogrammet är så som du vill ha det, gör ev. förändringar. När du är klar ska du klicka på knappen med ikonen för ett brev och PT Momentum som du ser ute tillhöger på sidan (se följande bild).Skicka till PT Momentum - Physiotools
  7. Ett fönster öppnas som låter dig välja om du vill skicka träningsprogrammet via vanlig e-post och/eller direkt till appen PT Momentum. I normalfallet väljer du endast PT Momentum här (se följande bild).
  8. Efter att du klickat på OK kommer en fråga hur du vill dokumentera träningsprogrammet. Det är nu väldigt viktigt att du klickar på “Spara och signera”  (se följande bild) för att träningsprogrammet ska skickas till din klients app PT Momentum.Spara och signera
  9. Du styrs sedan automatiskt över till klientsidan där du ser att programmet har skickats till PT Momentum, se följande bildapp PT Momentum

Hur kan din klient börja använda appen PT Momentum

Om din klient inte redan installerat appen på sin smartphone alt. surfplatta kommer hen att automatiskt via e-post få instruktioner om hur man går tillväga för att ladda ned och installera appen samt hur man skapar ett användarkonto. Beroende på vilket operativsystem klienten har på sin mobila enhet gå hen antingen till AppStore eller Google play för att ladda ned appen PT Momentum.

När klienten väl loggar in möts hen av träningsprogrammet i appen. Dessutom kommer via notisfunktionen i den mobila enheten klienten att bli informerad när det är dags att genomföra sina övningar. I utgångsläget sker notisen engång per dag. Detta kan klienten dock anpassa via inställningar i appen.

Hur följer du som terapeut klientens träningsaktivitet

Som skapare av ett träningsprogram kan du följa din klients träningsaktivitet på sidan “Klienter” inne I PhysioTools Online under aktuell klient. Ikonen för PT Momentum under rubriken ”Dokumenterade träningsprogram” visas i grönt för det program som du skickat till PT Momentum. När klienten börjar genomföra sina övningar i programmet och bekräftar efter respektive övning att den är genomförd kommer den gröna ikonen att omvandlas till ett numreriskt värde mellan 0-100. Detta Momentum värde indikerar hur väl klienten genomfört sina föreskrivna övningar. Värdet kommer att vara 100 om klienten har genomfört samtliga övningar inom den tidsram som du definierat för träningsprogrammet. Ett värde mellan 0-25 indikerar en låg aktivitet från klienten. De numreriska värden anges också med en färgkod enligt följande:

Röd: Låga värden från 0-25

Orange: Värden mellan 26-50 indikerar att mindre än hälften av föreskrivna övningar har genomförts inom angiviet tidsintervall.

Ljus grönt: Värden mellan 51-75 indikerar att de flesta av övningarna genomförts.

Grönt: Värden mellan 76-100 indikerar att klienten väl genomfört angivna övningar i programmet.

Se ovanstående värden endast som ett riktvärde och inte någon absolut vetenskap. Istället ska de s.k. momentumvärdena mer betraktas som ett underlag för diskussion vid en uppföljning.

 

Tags:
Var denna artikel till hjälp?
Hjälpte inte 0
Visningar: 48
Scroll to Top
Har du frågor? Sök i vår kunskapsbas.