Physiotools - Supportcenter

Allt du behöver på ett ställe

FAQ - Vanliga frågor

 • Har ni någon lösning för rehab på distans?

  Ja vår applikation Physiotools Remote Trainer löser just det problemet. Läs mer här: Remote Trainer – Bakgrund och tekniska krav

 • Kan man beställa en unik licens?

  Svar: Ja, vi har precis börjar tillhandahålla unika licenser för de som beställer vår Premium modell av PhysioTools. Detta gäller alltså endast vid ny beställning av PhysioTools Online med Premium innehåll.

  En unik licens innebär att ni ska namnge en person inom er verksamhet som licensen ska registreras på. Det går alltså inte att vara fler användare på en unik licens. Kontakta PhysioTools för mer information om unika licenser: support@physiotools.com alt. 0704-945493

 • Kan man vara flera användare även om vi endast har en licens?

  Svar: Ja. Vi har två olika licenstyper som ni kan välja mellan när ni beställer PhysioTools: Samtida användarlicenser eller Unika användarlicenser.

  Samtida användarlicenser innebär att oavsett antalet licenser (mint 1) ni har registrerade i er installation av PhysioTools kommer ni att kunna lägga upp användarkonto för alla inom er verksamhet som har behov få tillgång till PhysioTools. Antalet licenser begränsar endast hur många personer som ska kunna vara inloggade vid ett och samma tillfälle i PhysioTools. Är samtliga licenser upptagna blir nästa person som försöker logga in informerad om detta på inloggningssidan och får vänta tills någon av de inloggade har loggat ut och därmed frigjort en licens.

  Unika användarlicenser innebär att ni knyter namngivna användare inom er verksamhet till respektive licens. En person som har fått en unik licens kommer då alltid in i systemet.

 • Kan ni förklara era olika prisupplägg?

  Svar: När ni beställer Physiotools kan ni välja mellan två olika alternativ avseende licenser: Unika licenser alternativt Samtida användarlicenser.

  Unika licenser innebär att för varje användare av er installation krävs en unik licens. Fördelen med detta upplägg är:

  1) Priset per licens är mycket lägre
  2) Varje användare är alltid garanterad att kunna logga in i Physiotools
  3) Ni får tillgång till allt vårt innehåll av övningar ink. alla löpande nyheter.

  Samtida användarlicenser innebär att oavsett antalet licenser ni har registrerat för er installation av Physiotools kommer ni att kunna lägga upp alla de användarkonton som ni behöver för er verksamhet. Antalet licenser ni har kommer att begränsa hur många som ska kunna vara inloggade vid ett och samma tillfälle.

  1) Är ni en stor organisation med många användare kan det bli kostnadseffektivt med denna licenstyp. I Physiotools kan ni dessutom skapa Enheter som motsvarar olika avdelningar inom er verksamhet, till varje enhet kan ni sedan registrera en eller flera samtida användarlicenser som är låsta till respektive enhet och därmed är licenserna per enhet garanterade enhetens användare.
  2) Om ni har vikarier som kommer och går inom verksamheten är det flexibelt med samtida användarlicenser då de inte begränsar antalet användarkonton ni registrerar i er installation.

 • Vilka språk finns gränssnittet Physiotools Online översatt till?

  I dagsläget är gränssnittet översatt till:

  • Svenska
  • Engelska
  • Finska
  • Tyska

  Om du använder Physiotools Online i något annat språk kommer du att se att delar av gränssnittet ännu endast visas på engelska tills översättningen är helt klar.

 • Vad behövs för att använda Physiotools Online?

  Svar: Allt som behövs är en dator (Mac eller PC) med internetanslutning. När du/ni beställer Physiotools Online sätter vi upp en dedikerad installation av systemet i vår serverpark och ni kommer att få en unik webbadress som leder till just er installation av systemet.

 • Har ni någon app?

  Svar: Ja. Vår app heter Physiotools Trainer och laddas ned kostnadsfritt av era klienter/patienter via App Store el. Google Play beroende av vilket mobil/läsplatta de har. Gå till följande artikel här på hjälpcentret som mer i detalj beskriver hur du skickar träningsprogram från PhysioTools direkt till appen Physiotools Trainer “appen Physiotools Trainer…“.

No questions matching current filter
Scroll to Top
Have questions? Search our knowledgebase.