Physiotools - Supportcenter

Allt du behöver på ett ställe

FAQ - Vanliga frågor

 • Kan man beställa en unik licens?

  Svar: Ja, vi har precis börjar tillhandahålla unika licenser för de som beställer vår Premium modell av PhysioTools. Detta gäller alltså endast vid ny beställning av PhysioTools Online med Premium innehåll.

  En unik licens innebär att ni ska namnge en person inom er verksamhet som licensen ska registreras på. Det går alltså inte att vara fler användare på en unik licens. Kontakta PhysioTools för mer information om unika licenser: support@physiotools.com alt. 0704-945493

 • Kan ni förklara era olika prisupplägg?

  Svar: I dagsläget styrs priset av två faktorer. Dels av antalet licenser och dels av vilket innehåll av övningar ni önskar i er installation av PhysioTools. Priserna utgörs av en årskostnad.

  Licenser: Våra licenser är av typen ”samtida” användarlicenser vilket innebär att antalet licenser inte begränsar hur många användarkonton som ni kan skapa i er installation, alla inom er verksamhet kan få tillgång till PhysioTools med sina unika inloggningsuppgifter. Antalet licenser som ni har begränsar endast hur många som ska kunna vara inloggade vid ett och samma tillfälle i systemet.

  Innehåll: Ni kan välja på Basic, Kollektioner eller Premium. Läs mer om våra innehållsprodukter här: https://www.physiotools.com/sv/produkter

 • Vad behövs för att använda PhysioTools Online?

  Svar: Allt som behövs är en dator (Mac eller PC) med internetanslutning. När du/ni beställer PhysioTools Online sätter vi upp en dedikerad installation av systemet i vår serverpark och ni kommer att få en unik webbadress som leder till just er installation av systemet.

 • Vilka språk finns gränssnittet PhysioTools Online översatt till?

  I dagsläget är gränssnittet översatt till:

  • Svenska
  • Engelska
  • Finska
  • Tyska

  Om du använder PhysioTools Online i något annat språk kommer du att se att delar av gränssnittet ännu endast visas på engelska tills översättningen är helt klar.

 • Har ni någon app?

  Svar: Ja. Vår app heter PT Momentum och laddas ned kostnadsfritt av era klienter/patienter via App Store el. Google Play beroende av vilket mobil/läsplatta de har. Gå till följande artikel här på hjälpcentret som mer i detalj beskriver hur du skickar träningsprogram från PhysioTools direkt till appen PT Momentum: “appen PT Momentum…”.

 • Kan man vara flera användare även om vi endast har en licens?

  Svar: Ja. Vi har två olika licenstyper som ni kan välja mellan när ni beställer PhysioTools: Samtida användarlicenser eller Unika användarlicenser.

  Samtida användarlicenser innebär att oavsett antalet licenser (mint 1) ni har registrerade i er installation av PhysioTools kommer ni att kunna lägga upp användarkonto för alla inom er verksamhet som har behov få tillgång till PhysioTools. Antalet licenser begränsar endast hur många personer som ska kunna vara inloggade vid ett och samma tillfälle i PhysioTools. Är samtliga licenser upptagna blir nästa person som försöker logga in informerad om detta på inloggningssidan och får vänta tills någon av de inloggade har loggat ut och därmed frigjort en licens.

  Unika användarlicenser innebär att ni knyter namngivna användare inom er verksamhet till respektive licens. En person som har fått en unik licens kommer då alltid in i systemet.

No questions matching current filter