Administrera användarkonton

Last modified: februari 4, 2020
You are here:

Öppna administrationssidan

För att få access till administrationen ska du klicka i den övre menyn på knappen ADMIN. Sedan i den undermeny som visas på knappen ANVÄNDARE.

Sidan för att hantera användarkonton visas (se nedanstående bild).

Administrera användarkonton - Physiotools

klicka på bilden för en förstoring

Registrera ett nytt användarkonto

Börja med att klicka på knappen Ny som du ser ute till höger på sidan användare (se ovanstående bild). Ett tomt formulär öppnas där användaruppgifterna fylls i (se nedanstående bild).

Användarkonto Formulär - Physiotools

klicka på bilden för en förstoring

Användarformulärets fält med förklaring

Förnamn: En obligatorisk uppgift

Efternamn: En obligatorisk uppgift

Enhet: Här visas automatisk samma enhet som du själv är enhetsadministratör för.

Skulle du ha tillgång till fler än en enhet skulle du också kunna ändra den enhet som det nya användarkontot ska tillhöra förutsatt att det är en av de enheter som du är enhetsadministratör för. Dessa enheter skulle visas i dropplistan för fältet Enhet.

Avdelning: Ej obligatorisk men kan anges om ni för att förtydliga till vilken avdelning användaren tillhör. Om ni t.ex. har definierat enheter i Physiotools som innefattar flera olika avdelningar kan detta fylla en funktion.

En enhet är dock den minsta gemensamma nämnaren i Physiotools. Alla som tillhör en enhet kan ta del av varandras uppgifter om man synliggör dessa för sina kolleger. T.ex. kan man synliggöra en mall för sina kolleger som tillhör samma enhet som än själv.

Titel: T.ex. om användaren är Leg. Fysioterapeut kan man ange det här.

E-post: Ej obligatorisk men kan vara bra att ange om du som administratör vill låta systemet automatiskt skicka kontouppgifterna direkt till användaren. När du klickar på spara efter att du fyllt i alla uppgifter visas en knapp som låter dig direkt skicka inloggningsuppgifterna till användaren.

En inställning som er Systemadministratör kan göra i er installation av Physiotools är att tvinga den användare som loggar in första gången i systemet att sätta ett nytt lösenord. På så sätt utökas säkerheten då det lösenord som du anger här endast blir tillgängligt den första gången användaren loggar in.

Användarnamn: En obligatorisk uppgift. Systemet kommer automatiskt att presentera ett förslag till användarnamn vilket du ser när du angivit ett för- och ett efternamn. Det automatiska förslaget kan skrivas över med vad du själv önskar.

Nytt lösenord: Obligatorisk uppgift. Systemet föreslår ett avancerat lösenord. Förslaget kan skrivas över med eget förslag.

Ett lösenord måste innehålla minst sex tecken. Du kan blanda siffror, tecken och bokstäver.

Bekräfta nytt lösenord: Obligatorisk uppgift. Du måste ange exakt samma lösenord en gång till.

Knappen Visa: klickas den visas exakt hur du angivit lösenordet i klartext.

Standard Språk: Om användaren talar ett annat språk än svenska kan du undersöka denna lista för ett alternativ. Väljer du ett annat språk här kommer det att påverka själva gränssnittet för användaren när hen loggar in. Dvs texten i gränssnittet blir på det språk som du här väljer.

Börjar gälla: Här kan du ange ett startdatum då användarkontot ska aktiveras.

Upphör: Här kan du ange ett slutdatum för när användarkontot ska inaktiveras.

Att sätta ett start- och ett slutdatum för ett användarkonto kan vara mkt effektivt om ni har vikarier som ska arbeta inom er organisation under en begränsad tid. Då slipper du som enhetsadministratör att manuellt gå in i systemet för att inaktivera ett användarkonto.

Enhetsadministratör: Om det är så att den person som du skapar användarkontot för också ska ha rollen Enhetsadministratör ska denna ruta markeras.

Personlig licens: OBS! Denna ruta ska endast markeras om ni har flera licenser i er installation då alla andra får en mindre licens att tillgå under inloggning.

Licenserna i Physiotools är av karaktären samtida användarlicenser vilket innebär att även om ni endast har en licens i er installation kommer ni att kunna skapa alla de användarkonton ni behöver. Varje gång en person loggar in tas en av era licenser i anspråk under pågående session. När personen loggar ut så frigörs licensen så att någon annan kan logga in. Skulle ni endast ha en licens i er installation och markerar egenskapen Personlig licens för ett användarkonto innebär det att alla licenser är slut och ingen annan än denna användare kan logga in i systemet.

Aktivt användarkonto: Den är automatiskt markerad när du skapar ett nytt användarkonto. Denna ruta ska endast avmarkeras när man vill inaktivera ett användarkonto. Kontot blir direkt låst när rutan avmarkeras.

Anteckningar: Här kan man ange noteringar om kontot om så behövs, endast synligt för administratörer.

När alla uppgifter är ifyllda klickar du på knappen Spara som du ser ute tillhöger på sidan (se ovanstående bild).

Sök fram ett användarkonto

För att söka fram ett tidigare registrerat användarkonto går du till ADMIN –> ANVÄNDARE (se nedanstående bild). Uppe till vänster på sidan Användare ser du ett sökformulär. Ange del eller hela namnet för användaren i sökfältet. För att utföra sökningen ska du antingen klicka pilen direkt till höger om sökfältet eller slå på Enter-tangenten på ditt skrivbord.

Du kan söka på annat än användarens namn: Du kan också söka på användarnamn (kan vara annat än användarens riktiga namn, kanske ni använder någon form av användar-ID som användarnamn, du kan också söka på tillhörande enhet.

Sökresultatet listas i fältet nere till vänster på sidan Användare. För att få fram användarinformationen för det användarkonto du söker ska du klicka på namnet i resultatlistan (se nedanstående bild).

Du kan m.h.a. dropplistan Sökordning välja att ordna ditt sökresultat efter olika kriterier.

Användarkonto Formulär - Physiotools

klicka på bilden för en förstoring

Redigera ett användarkonto

När du fått fram användarinformationen för aktuell användare ska du klicka på knappen Redigera som visas ute till höger på sidan (se ovanstående bild).

Formuläret med användarinformation öppnas så att du kan göra de ändringar du önskar. När du är klar klickar du på knappen Spara ute till höger på sidan.

Inaktivera ett användarkonto

Har du en användare som inte längre ska ha åtkomst till er installation av PhysioTools ska du som administratör inaktivera motsvarande användarkonto. Öppna användarens konto genom att följa proceduren som beskrevs ovan under rubriken Redigera ett användarkonto. I formuläret som öppnas ser du en ruta som heter ”Aktivt användarkonto”, avmarkera denna ruta och klicka sedan på knappen Spara. Nu är kontot låst och användaren kommer inte längre åt er installation av PhysioTools.

All historik finns kvar som användaren skapat i Physiotools även efter att kontot inaktiverats. Själva kontot finns också kvar. Skulle ni senare önska återaktivera användarkontot är det bara att markera rutan ”Aktivt användarkonto”.
Det är viktigt att ni inaktiverar användarkonton för personal som inte längre arbetar inom er verksamhet. Physiotools är webbaserat och har ni en s.k. Hostad-lösning (er installation ligger på Physiotools servrar och inte internt inom ert egna närverk) innebär det man kommer åt installationen via internet även utanför er organisation.
För att kunna söka fram inaktiverade användarkonton ska du ute till vänster i sökformuläret markera rutan ”Visa avaktiverade användare”.

Hantera förlorade lösenord

Om en användare har förlorat sitt lösenord kan du enkelt återställa och skicka kontouppgifterna till användaren direkt från Physiotools.

Sök fram användaren och visa formuläret Användarinformation för aktuell användare (se nedanstående bild(. Mitt på formuläret Användarinformation ser du en knapp som heter Återställ och skicka lösenord.

För att detta ska fungerar krävs det att användarkontot har en e-postadress till användaren registrerat. Om inte lägg till den uppgiften i användarinformationen.

Användarkonto Formulär - Physiotools

klicka på bilden för en förstoring

 

 

Tags:
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 412
Scroll to Top
Have questions? Search our knowledgebase.