Hantera användarkonton

Last modified: februari 17, 2020
You are here:

Öppna sidan för användarkonton

Gå till ADMIN –> ANVÄNDARE för att komma till sektionen där du hanterar användarkonton (se följande bild).

Administrera användarkonton - Physiotools

klicka på bilden för en förstoring

Skapa ett nytt användarkonto

Klicka på knappen ”NY” som du ser ute till höger på sidan (se ovanstående bild). Ett formulär för uppgifter om det nya användarkontot öppnas (se följande bild).

Admin Användare

klicka på bilden för en förstoring

Här följer en förklaring till samtliga fält:

Förnamn: (obligatorisk uppgift)

Efternamn: (obligatorisk uppgift)

Enhet: (obligatorisk uppgift) Här är det viktigt att man anger den enhet som användarkontot ska ligga under.

Flera enheter: Markeras denna ruta (se nedanstående bild) kan du klicka på den grå knappen till höger om rutan som öppnar en lista över alla tillgängliga enheter som du har registrerat i er installation av Physiotools. Här kan du lägga till en eller flera enheter som den aktuella användaren ska tillhöra.

admin_användare3

Avdelning: (frivillig uppgift) Om man t.ex. har en enhet som har flera underavdelningar så kan man förtydliga det här. Detta får dock ingen effekt rent organisatoriskt i Physiotools. Det är själva enheten som är den minsta gemensamma nämnaren.

Titel: (frivillig uppgift) T.ex. Leg. Fysioterapeut

E-post: (frivillig uppgift) OBS! Uppgiften är dock väldigt viktig om ni dels har för avsikt att direkt via Physiotools skicka kontouppgifterna till användaren och dels om ni vill utnyttja funktion att en användare kan återställa sina inloggningsuppgifter via inloggningssidan. Dessutom är uppgiften viktig om ni har för avsikt att låta era användare kunna skicka träningsprogram till sina klienter via Physiotools inbyggda e-postfunktion.

Användarnamn: (obligatorisk uppgift) När du har angivit ett för- och efternamn i fälten ovanför ser du att systemet automatiskt föreslår ett användarnamn. Detta användarnamn är baserat på de fyra första bokstäverna i förnamn + de fyra första i efternamn. Vill du inte använda det föreslagna exemplet går det bra att skriva in vad som helst här.

Nytt lösenord: (obligatorisk uppgift) Systemet föreslår ett säkert lösenord. Du kan skriva över detta med ett eget. OBS! Att ett lösenord måste innehålla minst sex tecken. Du kan också blanda olika tecken.

Standardspråk: (obligatorisk uppgift) Det alternativ som väljs kommer att påverka språket i gränssnittet för användaren.

Börja gälla och Upphör att gälla: (frivillig uppgift) Om ni t.ex. har en vikarie som ska ha begränsad tillgång till er installation av Physiotools kan du här ange det tidsintervall som kontot ska vara aktivt (öppet). När tiden löpt ut inaktiveras användarkontot automatiskt.

Enhetsadministratör: Om användarkontot också ska fungera som enhetsadministratör. Personen ifråga kan du administrera användarkonton för tillhörande enhet lika så administrera mallar som enhetens användare skapar. Det senare innebär att enhetsadministratören kan göra en annan användares mall synlig för andra användare (om användaren inte själv har denna rättighet) lika så ta bort mallar ur systemet.

Personlig licens: Om ni har många licenser i er installation kan du välja att denna användare ska få en av dessa licenser unikt registrerade för detta användarkonto. Detta innebär att personen alltid kan logga in i systemet. Det innebär också att antalet licenser som alla andra har tillgång till vid inloggning minskas med en licens.

Markera inte personliglicens om ni har ett mindre antal licenser då det minskar möjligheten för övriga att logga in.

Aktivt användarkonto: Denna ruta ska endast avmarkeras den dag du vill inaktivera användarkontot. När rutan avmarkeras blir kontot automatiskt blockerat för inloggning.

Anteckningar: Frivilliga anteckningar för användarkontot.

När alla nödvändiga fält är ifyllda ska klicka på knappen ”Spara” ute till höger på sidan (se ovanstående bild).

Skulle du senare behöva justera någon uppgift ska du för att öppna formuläret med användarinformation klicka på knappen ”Redigera” ute till höger på sidan.

Sök fram ett registrerat användarkonto

Om du behöver hitta en tidigare registrerad användare för att göra ändringar i kontot ska du använda dig av sökformuläret till vänster på sidan Användare (se följande bild).

Admin Användare

Ange ett förnamn och/eller efternamn som du vill söka på i fältet ”Sök efter”. Utför sökningen genom att klicka på pilen strax till höger om fältet alternativt slå din returtangent på ditt tangentbord.

Sökresultatet visas nere till vänster (se ovanstående bild). Klicka på namnet för det konto som du vill administrera för att visa kontots användarinformation.

För att kunna göra ändringar i fälten ska du klicka på knappen ”Redigera” ute till höger på sidan. Gör dina ändringar och klicka sedan på knappen ”Spara” ute till höger.

 

 

Tags:
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 196
Scroll to Top
Have questions? Search our knowledgebase.