Spara ditt träningsprogram

Last modified: februari 24, 2021
You are here:

Spara och dokumentera ditt träningsprogram för klient

Oavsett hur du väljer att kommunicera ditt patientspecifika träningsprogram (Skriva ut, Eposta, Skicka till app, Spara som PDF) har du valet att också dokumentera att du har delgivit programmet till din klient.

Först klickar du på knappen med en flagga (se bilden nedan) för att öppna dialogrutan där du väljer hur du vill distribuera ditt träningsprogram. I samma dialogruta finns också valet att Spara programmet för aktuell klient (se nästa bild nedan).

Utskrift

Viktigt att du sparar programmet under aktuell klient för att du ska få en bra uppföljning av behandlingshistoriken och möjlighet att följa din klients träningsaktivitet om du skickat programmet till appen Physiotools Trainer, se följande bild. Du kan också skapa kopior av tidigare skickade och dokumenterade program om du bara behöver göra en mindre justering vid t.ex. en uppföljning. För att spara programmet och få det dokumenterat under aktuell klient ska du markera rutan Spara för klient efter att du klickat på knappen Flaggapå sidan Utskrift.

Utskriftsdialog

klicka på bilden för en förstoring

Du dina program blir automatiskt signerade under din klient. Ett signerat program kan man inte ta bort eller ändra men man kan skapa kopia och göra ändringar i kopian men originalet blir oförändrat.
OBS! De dokumenterade träningsprogrammen återfinns per klient under rubriken Dokumenterade träningsprogram som du ser under klientinformationen för respektive klient på klientsidan.

 

 

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 148
Scroll to Top
Have questions? Search our knowledgebase.