Redigera träningsprogrammet

Last modified: februari 3, 2020
You are here:

Redigeringssidan – låter dig redigera träningsprogrammet

Klicka på  för att komma till redigeringssidan. På redigeringssidan (se bild nedan) kan du göra mer genomgripande ändringar av ditt träningsprogram som att spara en ny instruktionstext för övningen, ändra språk m.m.

OBS! Om du endast behöver göra ändringar i instruktionstexter kan du göra det direkt på sidan Utskrift. Gå till sidan Utskrift genom att klicka på ikonen Skriv ut - PhysioTools.

Redigera - Physiotools

Förstora bilden genom att klicka på bilden

Klientens namn: Här visas aktuell klient förutsatt att man redan via sidan Klienter har sökt fram och valt en klient. Viktigt! Är fältet tomt ska du nu gå till sidan klienter och välja ut din klient som ska ha träningsprogrammet sedan kan du återvända hit till redigeringssidan.

Rubrik på träningsprogrammet: Här skriver du in rubriken för träningsprogrammet. Denna information kommer att synas i sidhuvudet på utskriften och visas i historiken över träningsprogram som givits aktuell klient om du väljer att spara programmet här på sidan Redigera eller väljer att dokumentera träningsprogrammet efter att du skrivit ut, skickat per e-post eller skickat till appen Physiotools Trainer.

Ett viktigt tips! Om du snabbt vill få tillgång till ett nyligen gjort träningsprogram eller mall får du åtkomst till detta genom att klicka på pilen Pil nerför snabbsökning  som visas i slutet av fältet “Rubrik på träningsprogrammet“. Klickar du på pilen visas de senaste tre träningsprogrammen du gjort och de tre mest populära mallarna. För mer information se under Att återanvända de tre senast sparade träningsprogrammen och de tre mest populära mallarna här i guiden.

Startdatum och träningsperiod: Dessa fält är obligatoriska om du har för avsikt att skicka träningsprogrammet till appen Physiotools Trainer som klienten laddar ner gratis via App Store eller Google Play. De värden som appen skickar tillbaka till Physiotools är baserade på hur väl din klient fullföljer föreskrivet träningsprogram.

Fler funktioner på sidan Redigera

Ändra ordningen av bilderna i träningsprogrammet detta gör du genom att klicka, håll och dra bilden med musens markör. Placera bilden över den bild vars position du önskar ersätta och släpp musknappen.

Förklaring till följande knappar ute till höger på sidan redigera

knappar_red_sida

Avmarkera Knappen öppnar en dialogruta som låter dig rensa pågående träningsprogram. Används om du snabbt vill börja om från början och ta bort alla övningar som du valt ut. Markera rutan framför Rensa pågående träningsprogram och klicka på OK, se följande bild. Det andra alternativet är om du vill byta klient som ska vara associerad med aktuellt träningsprogram.

avmarkera

Klicka på bilden för förstoring

Spara som Knappen öppnar en dialogruta som låter dig att antingen spara träningsprogrammet för en klient eller som en mall, se följande bild. Väljer du att spara träningsprogrammet för en klient i denna vy (redigeringssidan) kommer programmet att hamna under den valda klientens Dokumenterade träningsprogram med status Utkast. Det indikerar att programmet ännu inte givits till klienten som en utskrift, e-post eller via appen Physiotools Trainer. Träningsprogrammet kan senare öppnas under klienten för att skrivas ut, e-postas eller skickas till appen till din klient.

Om du istället väljer att Spara som mall i dialogrutan kommer du att skapa en mall av träningsprogrammet som kan återanvändas för olika klienter och delas med dina kolleger, se mer under rubriken Skapa mallar i denna guide.

Spara som - PhysioTools

Klicka på bilden för förstoring

Skriv notering: Ute till höger på sidan Redigera ser du en knapp med namnet Skriv notering. Klicka på den och en tom bild läggs till ditt träningsprogram. Kan användas för att skriva mer information till träningsprogrammet.

Övriga ikoner/knappar på sidan Redigera

Följande funktioner finns tillgängliga för att redigera en bild/övning i ditt träningsprogram:

Video - PhysioTools Visas denna ikon betyder det att övningen har en underliggande videosekvens som illustrerar övningen. Videon blir tillgänglig för dina klienter om du väljer att skicka träningsprogrammet som e-post eller direkt till klientens app Physiotools Trainer.

Spegelvänd bild - PhysioTools Låter dig spegelvända bilden

Rotera bild - PhysioTools Låter dig rotera bilden

Redigera bilden - PhysioTools Låter dig lägga till pilar, cirklar och rutor i bilden.

Växla färg svLåter dig växla bilden mellan linjeteckning och färgbild. Viktigt! Genom att högerklicka på ikonen kan du växla samtliga bilder direkt till linjeteckning eller färgbild.

Ikonen med ett förstoringsglas Sök - PhysioTools tar dig tillbaka till sidan Övningar.

Ikonen med en skrivare Skriv ut - PhysioTools tar dig till sidan för Utskrift. På denna sida görs val som layoutalternativ, utskrift, e-post, skicka till app, spara ned PDF och här sker också dokumentationen efter ditt val av utskick för träningsprogrammet till din klient.

Ändra i instruktionstexten och/eller spara en egen textversion för en övning

Du ser respektive övnings instruktionstext i nedre delen av sidan Redigera genom att markera någon av dina utvalda övningar i ditt program på sidan Redigera, se nästa bild.

Redigera text - PhysioTools

Klicka på bilden för en förstoring

Utgångstext visar den text som finns för den aktuella övningen och som skapats av upphovsmannen bakom övningen. Du kan ändra denna text direkt för det aktuella träningsprogrammet. Ändringen kommer med i det aktuella träningsprogrammet men sparas inte vilket betyder att nästa gång du återanvänder den aktuella övningen så kommer ursprungstexten tillbaka.

Om du vill spara din egen instruktionstext för en övning så att den alltid visas som förvald när du använder övningen ifråga ska du först klicka på fliken Lägg till egen text. Skriv sedan din textversion och därefter klicka knappen som du nu ser och som heter Spara egen text. Effekten av detta blir att nästa gång som du använder denna övning kommer din textversion att vara förvald. Viktigt! Ändringen berör endast dig som användare och inte någon av dina kolleger. Vill du få tillbaka Ursprungstexten senare kan du alltid klicka på knappen Ta bort egen text.

Du kan också välja att inte ha någon text alls genom at klicka på fliken Ingen text.

Du kan använda vanliga formateringsfunktioner som fetstil och kursiverat.

Om du vill lägga till ytterligare värden i instruktionstexten kan du göra det med +Nytt värde, i listan som öppnas ser du ett flertal värden som du kan ange. Om du vill ange ett intervall för ett värde gör du det genom att först skriva ett numeriskt värde direkt följt av bindestreck. Du kan också se i listan av +Nytt värde ett alternativ som heter Lägg till fras, lägg till en fras i din text som du ofta använder och klicka sedan på detta alternativ för att spara undan frasen för snabb åter access senare.

Lägg till träningsperiod per övning – träningsdagbok

Klicka på ikonen som ser ut så här Träningsdagbok - PhysioTools och som återfinns (se föregående bild) strax ovanför en övnings instruktionstext. Då öppnas dagboken för övningen med intervallet Måndag – Fredag (se följande bild). Intervallet kan ändras med pilarna < >. Om du innan du har öppnat dagboken för en övning har angivit något värde för repetitioner, vikter etc. kommer dessa värden automatiskt att populeras över intervallet i dagboken. Dessa värden kan redigeras per dag i intervallet i dagboken. Du kan också med knappen +Nytt värde lägga till andra egenskaper per dag. När du sedan går till sidan Utskrift kommer du att se dagboken under övningarna på en separat sida. Även här kan du göra ytterligare ändringar.

Träningsdagbok - PhysioTools

Ändra språk för instruktionstexten

Ute till höger på sidan Redigera ser du knappen  Olika språk - PhysioTools . Klicka på knappen för att öppna en lista av tillgängliga översättningar. OBS! Att alla övningar i systemet inte är översatt till alla språk i listan. Markera ett språk i listan och klicka på OK. Nu översätts instruktionstexterna, förutsatt att dina utvalda övningar har översatts till det valda språket.

Viktigt! Om du innan du väljer att byta språk har skrivit en egen instruktionstext kommer inte din textversion att översättas utan vad som visas är en översättning av originalversionen av instruktionstexten.
Vi rekommenderar att du ändrar språkversion innan du ändrar i texten för att ändringar som du gör innan språkbyte kommer inte att sparas.

Som förvald och om tillgängligt, visas instruktionstexterna på det språk som du valt för din klient när du registrerade din klient (förutsatt att du då ändrade utgångsspråket – svenska – till något annat när du registrerade din klient i Physiotools på sidan Klienter). Alltså, du kan alltid ha språk svenska valt för dina klienter då du här på sidan Redigera kan ändra språket innan du skriver ut träningsprogrammet.

När du söker fram dina övningar på sidan Övningar ser du att alla övningar har en liten meny-ikon Meny - PhysioTools, klicka där så kommer du också att se vilka språk som just den övningen finns översatt till.

Att snabbt återanvända nyligen sparade träningsprogram och populära mallar

Om du har bråttom och vet med dig att du nu vill göra ett program som i princip är något du nyligen gjorde för en annan klient kan du gå direkt till sidan Redigera och där lista dina senaste gjorda och dokumenterade träningsprogram och återanvända något av dessa för din aktuella klient. I listan ser du också de populäraste mallarna i systemet och kan välja någon av dessa som underlag till ditt program. Se följande bild. För att lista dina senaste gjorda program och mallar ska du klicka på pilen Pil nersom du ser ute till höger i fältet Rubrik för träningsprogram i den övre delen av sidan Redigera. Se följande bild.

 

klicka på bilden för en förstoring

Om du klickar på något av alternativen som visas i listan öppnas ett fönster med träningsprogrammet. Nu med hjälp av knappen Kopiera och redigera (Se följande bild) som du ser i övre delen av fönstret skapar du en kopia av programmet och som direkt läggs till sidan Redigera.

Kopiera Program

klicka på bilden för en förstoring

Kopiera och redigera låter dig återanvända träningsprogrammet som ett underlag för ett nytt träningsprogram. Du kan välja bort en eller flera ingående övningar innan du kopierar genom att avmarkera rutorna framför övningarna.

Viktigt! Om du redan har utvalda bilder på sidan redigera innan du väljer att kopiera från ett tidigare program/mall så kommer dessa bilder att tas bort automatiskt. Men, vill du behålla bilderna så att de blir en del av det nya programmet ska du avmarkera denna ruta som du ser i fönstrets övre del.

Rensa

 

Tags:
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 484
Scroll to Top
Have questions? Search our knowledgebase.