Hitta sparade klientprogram

Last modified: februari 24, 2021
You are here:

Välj den klient var sparade program du vill se

 

Välj din klient direkt på start sidan, se följande bild.

Ny klient

Sedan klickar du på knappen Visa markerad klient, se följande bild.

Visa klientinformation

Du kan också gå direkt till Klientsidan via den övre menyn KLIENTER och söka fram din klient där, se följande bild.

Hitta sparade träningsprogram för klient - Physiotools

klicka på bilden för en förstoring

På klientsidan söker du fram din klient (se ovanstående bild). Du kan antingen ange klientens namn i sökfältet uppe till vänster eller använda dig av snabbknapparna 7, 14, 21, 28 – oändlighet under rubriken Visa mina klienter som du ser i sökfältet. Snabbknapparna filtrerar fram alla de klienter som du haft de senaste motsvarande dagarna.

Hitta sparade klientprogram

När du hittar din klient ska du klicka på namnet för din klient för att ta fram klientkortet med klientinformation (se följande bild).

Du kommer direkt hit om du från startsidan klickat på Visa markerad klient, se bild ovan

 

Visa klient

I klientinformationen och där under rubriken Dokumenterade träningsprogram listas nu alla sparade träningsprogram för denna klient.

Ett träningsprogram kan sparas och signeras först efter att man har skrivit ut, e-postat eller skickat det till appen Physiotools Trainer.

Vill man istället spara ned ett träningsprogram under en viss klient utan att först skriva ut det kan man på sidan Redigera välja ”Spara som” och där välja ”Klientset”.

Öppna ett sparat klientprogram

Genom att klicka på raden för träningsprogrammet (se följande bild) visas ett par ikoner ute till höger på sidan.

Hitta sparade träningsprogram för klient - Physiotools

Ikonen med skrivare låter dig skriva ut, e-posta eller skicka till appen Physiotools Trainer en kopia av träningsprogrammet.

Ikonen med en penna tar dig till sidan Redigera. Är träningsprogrammet signerat skapas en exakt kopia av programmet på sidan redigera. Kopian kan redigeras men det signerade originalet finns kvar oförändrat. Har programmet status Osignerat innebär det att du kommer att ändra i just detta program och ändringen kommer att sparas över originalet.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 199
Scroll to Top
Have questions? Search our knowledgebase.