Vad du som enhetsadministratör kan administrera

Last modified: februari 4, 2020
You are here:

Rollen Enhetsadministratör

En enhetsadministratör i Physiotools är oftast en vanliga användare som är sjukgymnast eller arbetsterapeut men som dessutom har tilldelats rollen som enhetsadministratör. Då man har denna roll kan man förutom att göra träningsprogram för sina klienter också utföra en del administrativa funktioner i Physiotools.

I följande artiklar kommer du att få lära dig allt om dessa funktioner:

  • Administrera användarkonton
  • Administrera enheter
  • Administrera mallar
  • Aktivera appen Physiotools Trainer
Ute tillhöger i den här artikeln ser du en meny där du snabbt kan gå till ett avsnitt som intresserar dig under kategorin Manual: Enhetsadministratörer.

Är du ny i rollen som enhetsadministratör rekommenderar vi dig att gå igenom hela denna manual för att få god kännedom om de administrativa funktionerna i Physiotools.

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 330
Scroll to Top
Have questions? Search our knowledgebase.