E-posta ett träningsprogram

Last modified: februari 24, 2021
You are here:

Skicka ditt träningsprogram via e-post

Gör först ev. ändringar av ditt träningsprograms layout, instruktionstexterna och storleken för texten (se följande bild).

E-posta träningsprogrammet

När detta är klart ska du klicka på knappen för att slutföra ditt program och välja kommunikationsalternativ, i detta fall e-post, som du ser ute till höger på sidan utskrift. Knappen ser ut som följande bild.

Flagga

Då öppnas en dialogruta där du ska markera rutan vid E-post.

Eposta träningsprogrammet

Vad som sker när du väljer att e-posta ett träningsprogram till en klient är att Physiotools skapar ett vanligt textbaserat mail. I den text som visas i mailet läggs en länk in som leder till ditt gjorda träningsprogram. När klienten klickar på länken öppnas automatiskt klientens webbläsare och träningsprogrammet visas. Här kan nu klienten välja att skriva ut träningsprogrammet och se på de olika övningarnas videoinstruktioner om sådana finns för de utvalda övningarna.

Was this article helpful?
Dislike 1
Views: 118
Scroll to Top
Have questions? Search our knowledgebase.