Administrera mallar och uppladdade bilder

Last modified: maj 14, 2019
You are here:

Vad du som enhetsadministratör kan göra

En enhetsadministratör i Physiotools kan hantera mallar som installationens användare själva skapat och enstaka bilder som de laddat upp i systemet för att skapa egna övningar. Mallarna/bilderna måste vara gjorda av de användare som tillhöra samma enhet som som enhetsadministratören själv gör.

Följande åtgärder för en mall och en enstaka bild (övning) kan hanteras av en enhetsadministratör:

  • Ta bort en mall/bild
  • Ändra tillgängligheten för mallen/bilden (vem som ska kunna se och använda mallen/bilden)
  • Ändra sökord för mallen/bilden
  • Ändra i vilken mapp mallen/bilden sparas i

Hitta mallar att administrera

För att hitta en mall att administrera går du tillväga på samma sätt som om du skulle söka efter en mall för att använda den till ett träningsprogram. Du går först till sidan ÖVNINGAR via den övre menyn i Physiotools (se nedanstående bild).

Ett snabbt sätt att visa alla de mallar som era användare skapat och gjort tillgängliga för andra användare är att på sidan Övningar klicka på filterknappen Mallar och sedan på knappen Delade (se nedanstående bild).

Administrera mallar - Physiotools

klicka på bilden för en förstoring

Känner du till vad mallen som du vill hantera har för rubrik kan du precisera urvalet av delade mallar som listas nu genom att skriva in mallens titel i sökfältet uppe till vänster på sidan.

Är det mallar av en viss användare du vill se ska du söka på användarens namn i sökfältet uppe till vänster (se nedanstående bild).

Administrera mallar - Physiotools

klicka på bilden för en förstoring

Mallar som inte har delats ut, dvs som inte gjorts synliga för andra än för den som skapade mallen kommer inte att synas när du söker enligt ovan. Som enhetsadministratör kan du ändå få fram dessa ”dolda” mallar genom att först göra en inställning på sidan Övningar. Se de två bilderna som följer hur du gör denna inställning.

För att aktivera så att du också kan hitta mallar som användaren endast gjort synliga för sig själv men som du ändå vill kunna hantera ska du följa instruktioner i de 2 bilderna nedan.

Öppna inställningar

Admin Mall Inställningar

klicka på bilden för en förstoring

I fönstret inställningar ska du under rubriken Administrativa alternativ markera rutan Visa alla dolda övningar (se nedanstående bild).

admin mall inställningar 2

klicka på bilden för en förstoring

Ta bort en mall

Du kan ta bort en mall ur Physiotools som en annan användare gjort genom att klicka på mallens menyikon och i den meny som öppnas välja Ta bort (se följande bild).

Admin Mall Ta Bort

klicka på bilden för en förstoring

Redigera egenskaper för mallen

För att redigera: synlighet, sökord och/eller i vilken mapp mallen ska sparas i ska du välja alternativet Redigera i menyn som öppnas när du klickar på mallens menyikon (se följande bilder).

Öppna redigeringssidan via mallens meny.

Admin Mall Redigera - Physiotools

klicka på bilden för en förstoring

admin mall redigera 2

klicka på bilden för en förstoring

Administrera enstaka övningar

Då era användare förutom att kunna skapa mallar baserade på en serie övningar kan de också ladda upp egna bilder. En uppladdad bild blir en övningar som kan användas i olika träningsprogram (för att läsa mer om hur man skapar mallar och laddar upp egna bilder gå till kategorin Användarmanual för terapeuter här på Physiotools – Supportcenter). Precis som för mallar kan man: avgöra vem som ska ha tillgång till övningen, sätta sökord och om man vill välja/skapa en särskild mapp att placera övningen i.

Du som enhetsadministratör kan redigera alla dessa egenskaper för enstaka övningar precis som för mallar och tillvägagångssättet är precis detsamma som beskrivits ovan för mallar.

För att hitta enstaka övningar som laddats upp i Physiotools ska du på sidan Övningar klicka på filterknapparna: Bilder och sedan på filterknappen Delade (se nedanstående bild)

Administrera uppladdade övningar - Physiotools

klicka på bilden för en förstoring

Er systemadministratör av Physiotools har möjlighet att stänga av möjligheten för vanliga användare att dela med sig av mallar och egna bilder som de skapar. Systemadministratören kan dessutom stänga av funktionen att skapa mallar och ladda upp egna bilder/övningar helt i er installation av Physiotools. Beroende av vilken policy ni har inom er verksamhet går detta alltså att anpassa systemet så att det stämmer med er policy.

 

Tags:
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 369
Scroll to Top
Have questions? Search our knowledgebase.